Văn bản chỉ đạo

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23/07/2015 , 15:22
Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.02141 sec| 1407.117 kb