Văn bản chỉ đạo

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92 NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới

23/07/2015 , 15:19
Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới

0.93329 sec| 1407.875 kb