Lĩnh vực văn hóa

 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Tải Về

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, DI SẢN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Tải về

 

   A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

4

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Tải về

5

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Di sản văn hóa

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Tải về

6

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

8

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

9

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Điện ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

10

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Điện ảnh

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

11

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

12

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

13

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

14

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhiếp ảnh

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

15

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

16

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nhiếp ảnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Tải về

17

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

18

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

19

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

20

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

21

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

22

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

23

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

24

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp)

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

25

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

 

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

26

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

27

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

28

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

29

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

30

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

31

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

32

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Văn hóa

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

33

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

34

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Thư viện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

35

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

36

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

37

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

 

Di sản văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

38

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

39

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

40

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Mỹ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

41

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

42

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

43

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

Quảng cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

44

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

 

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

7

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

8

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư viện

Phòng Văn hóa - Thông tin thể thao

Tải về

C.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Công nhận gia đình văn hóa

Văn hóa

UBND cấp xã

Tải về

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhâncó vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thư viện

UBND cấp xã

Tải về

 

1.02063 sec| 1458.711 kb