Thông báo

Thông tư 178/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch đạt chuẩn.

15/02/2017 , 13:53
Thông tư 178/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch đạt chuẩn.

 

Tải Về

 

Thông tư 178/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch đạt chuẩn.

1. Tổ chức thu và người nộp phí theo Thông tư 178/2016

- Tổ chức thu phí thẩm định cơ sở kinh doanh du lịch theo Thông tư 178 năm 2016 là Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch.

- Người nộp phí theo Thông tư 178 là tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch khi đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn.

2. Mức thu phí phân hạng cơ sở lưu trú du lịch, thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch

- Thông tư 178/2016 quy định phí thẩm định xếp hạng sao cơ sở lưu trú du lịch 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp phí là 3.5 triệu đồng;

Phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch 3 sao là 3 triệu đồng;

Đối với cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao phí là 1.5 triệu; 

Phí phân loại cơ sở lưu trú hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch là 1 triệu.

- Phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch là 1 triệu.

3. Kê khai, nộp phí và quản lý phí của tổ chức thu

- Thông tư số 178/2016 quy định chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí gửi số tiền phí đã thu tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc.

- Về quản lý phí, theo Thông tư 178 năm 2016, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Riêng tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động thì được để lại 90% phí thu được để trang trải và nộp 10% vào ngân sách nhà nước.

Thông tư số 178/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 47/2010 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn.

 

 

0.96518 sec| 1421.125 kb