Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SƠN LA

Trụ sở: Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Điện thoại: (022) 3 852 270  Fax: (022) 3 852 270

 


TT

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

BAN GIÁM ĐỐC

1

Đặng Văn Hùng

3852511

0913258526

 

2

Trần Tân Phong

3859157

0982987237

Phongtransl@gmail.com

3

Trần Bảo Quyến

3859312

0904311858

Tranbaoquyensl@gmail.com

4

Vì Xuân Chương

3855146

01644105115

Vixuanchuong.svh@gmail.com

5

Nguyễn Như Cầu

3855320

0989688668

Nguyennhucau.sl@gmail.com

PHÒNG NV VĂN HOÁ

1

Ngô Thị Hải Yến

3759127

0904726534

Yentron@gmail.com

2

Hoàng Thị Sinh

3854874

0979790972

Hoangsinhsvh@gmail.com

3

Đinh Thị Thu Hằng

"

0982987486

Thuhang.dinhthu1274@gmail.com

4

Nguyễn Thùy Dương

"

0903297828

Thuyduong24211@gmail.com

5

Lê Hồng Cảnh

"

0978652171

Nguoigacdenbien@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hằng

"

01636964718

Hangkeumc@gmail.com

7

Nguyễn Thị Oanh

"

0976787285

Nguyenoanh8587@gmail.com

8

Ngần Văn Cường

"

0966181858

Manhcuong8686@gmail.com

VĂN PHÒNG

1

Phạm Thị Hồng Trinh

   3753017

0982240772

Phamhongtrinhsl2011@gmail.com
Trinhpth72@gmail.com

2

Trịnh Quốc Thịnh

3851803

01296355666

Trinhquocthinhsonla@gmail.com

3

Đinh Thị Lan

3753036

0912.624988

Dinhthilansl2011@gmail.com

4

Nguyễn Văn Long

3851803

0976456240

Nguyenlong58@gmail.com

5

Ngô Thị Bích Thuỷ

3852270

0919.519.709

Bichthuysl76@gmail.com

6

Nguyễn Thế Anh

3753036

01676688291

Nguyentheanh.sla@gmail.com

7

Nguyễn T. Diệp Anh

3852270

0945855288

nguyenthidiepanh.if@gmail.com

8

Nguyễn Văn Thuân

 

0916477889

 

9

Nguyễn Văn Đăng

 

0988098678

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Trịnh Xuân Sơn

3751275

0912.456.201

Trinhson60@gmail.com

2        

3

Trần Thái

3857526

0982368566

Tranthai184@gmail.com

4

Nguyễn Hoàng Tú

3857526

01689292487

Hoangtu8786@gmail.com

PHÒNG THANH TRA

1

Phạm Xuân Đàm

3759124

   0912957327

Thanhtradl12@gmail.com

2

Bùi Thanh Tùng

3854875

0983899475

Tungdlsl88@gmail.com

3

Lò Văn Hồng

3854875

01293196749

Hongthanhtrasonla@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1

Trần Ngọc Quang

3855830

0979812862

Tranngocquang52@gmail.com

2

Lường Thị Hậu

3859158

0915900636

Luongthihau74@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thi

"

0946646066

Thi.kh.tc@gmail.com

4

Nguyễn Khắc Minh

"

0912228722

Nguyenkhacminh.28@gmail.com

5

Nguyễn Văn Quyết

"

01686156296

Vanquyet.khtc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Kim Oanh

3759128

0982.110.967

Kimoanh1967sl@gmail.com

7

Trương Thị Hà

3759128

0944218836

Truongthiha1977@gmail.com

8

Lò Thị Lan Oanh

3759128

0912.678.597

Lolanoanh@gmail.com

PHÒNG NV DU LỊCH

1

Lưu Thị Hải Anh

  3759123

 

Luuhaianh82@gmail.com

2

Đặng Khắc Quân

3855714

01659539199

Quandk1969@gmail.com

3

Vũ Thị Nhạn

"

0989506078

vuhongnhandlsl@gmail.com

4

Nguyễn T.Thanh Huyền

"

0976997769

Huyen83dulichsonla@gmail.com

5

Vương Thị Nhị

"

0985050772

Vuongnhivh@gmail.com

6

Nguyễn Vũ Hoài

"

0904252277

Nguyenvuhoaidlsl@gmail.com

PHÒNG NV THỂ THAO

1

Lù Tiến Quân

3759125

0988655829

Lutienquan@gmail.com

2

Hồ Minh Sơn

3859183

0913009531

Hominhsonsl@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Quyến

"

0904725185

Nguyenngocquyen.svh@gmail.com

4

Nguyễn Văn Hợp

"

0904844979

Hopn7085@gmail.com

5

Nguyễn Phùng Hưng

"

0945676007

Nguyenphunghung@gmail.com

PHÒNG XDĐSVH & GĐ

1

Lò Thị Thuỷ

  3759126

0946053920

Thuylobich@gmail.com

2

Quành Thị Liên

3857527

0986869273

Quangthilien83@gmail.com

3

Hoàng Thanh Huyền

"

0904812499

Hoangthanhhuyen85@gmail.com

4

Đinh Công Hiệp

"

01692826399

Dinhhiep81@gmail.com

5

Hoàng Thị Hoà

"

0942196267

Hoathanhtrasonla@gmail.com

0.87816 sec| 1433.867 kb