Bộ máy tổ chức

ĐỒNG CHÍ: ĐẶNG VĂN HÙNG
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1959

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thái Bình

- Nơi ở hiện nay: 

- Trình độ học vấn: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại CQ: 0223.852.511

- Số di động: 

- Email: 


 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN BẢO QUYẾN
PHÓ GIÁM ĐỐC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 20/6/1958

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Ý Yên - Nam Định

- Nơi ở hiện nay: Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: TDTT

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại CQ: 0223.859.312

- Số di động: 0904.311.858

- Email: tranbaoquyensl@gmail.com

 

 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN TÂN PHONG
PHÓ GIÁM ĐỐC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/5/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lệ Thủy - Quảng Bình.

- Nơi ở hiện nay: Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: VHQC.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại CQ: 0223.859.157

- Số di động: 0982.987.237

- Email: phongtransl@gmail.com

 


ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN NHƯ CẦU
PHÓ GIÁM ĐỐC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 25/4/1971

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại CQ: 0223. 855.320

- Số di động: 0989.688.688

- Email: nguyennhucau.sl@gmail.com

 


***


 

1.01432 sec| 1367.141 kb