Giáo dục gia đình

Tổng kết 03 năm xây dựng mô hình sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại 40 bản của 5 xã, huyện Bắc Yên

19/11/2015 , 09:01
Thực hiện Kế hoạch 1438/KH-SVHTTDL ngày 12/10/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La về việc hỗ trợ triển khai xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại huyện Bắc Yên. Ngày 10/11/2015, tại Nhà văn hóa xã Xím Vàng, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 03 năm xây dựng mô hình sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới (2013 – 2015) tại 5 xã Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu, Tà Xùa.

Đồng chí: Lường Duy Bân – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Công tác gia đình huyện Bắc Yên – Chủ trì Hội nghị

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lường Duy Bân – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ Công tác gia đình huyện Bắc Yên, đại diện Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, thành viên BCĐ Công tác gia đình huyện, Lãnh đạo 5 xã và Ban quản lý 40 bản có mô hình.

Đại diện các xã, bản được nghe và tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết

Hội nghị đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết 03 năm xây dựng mô hình tại 05 xã, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, kết quả đạt được trong 03 năm triển khai và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những năm tới; Hội nghị đã được nghe một số tham luận của các xã về các vấn đề trong xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước tại các bản. Kết luận Hội nghị, Đồng chí Lường Duy Bân đã chỉ đạo các xã, bản có mô hình tiếp tục duy trì mô hình và dự kiến trong những năm tiếp theo sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra tất cả các xã, bản trong huyện.

Vương Nhị


0.92874 sec| 1412.055 kb