Gia đình

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình năm 2017

14/07/2017 , 10:02
Thực hiện Đề án Kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La, với mục đích cung cấp kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho cộng tác viên công tác gia đình ở cơ sở, vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các huyện: Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ và Sông Mã.

 

Cộng tác viên tham gia Hội nghị tập huấn được cung cấp những kiến thức chung về gia đình và Quản lý nhà nước về gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống bạo lực gia đình; Nhiệm vụ của Cộng tác viên công tác gia đình; Kỹ năng thu thập, theo dõi và xử lý số liệu về gia đình; Kỹ năng xử lý vụ bạo hành gia đình tại địa phương; Kỹ năng tuyên truyền vận động giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển…Tập báo cáo thống kê số liệu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Giải đáp những tình huống bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn...

Tại Hội nghị tập huấn các cộng tác viên đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những giải pháp xử lý các vụ bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương. Đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ CTV công tác gia đình, góp phần triển khai hiệu quả công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở./.

Quàng Liên


1.03971 sec| 1412.367 kb