Gia đình

BCĐ phong trào và BCĐ Công tác gia đình tỉnh Sơn La tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

02/03/2017 , 08:47
Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ; các đồng chí thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” và BCĐ Công tác gia đình của tỉnh; Trưởng ban và Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo các huyện, thành phố.

 


Đ.c Phạm Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016

Hội nghị đã đánh giá năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, trường học, làng bản từ trung tâm tỉnh đến huyện, các  xã, phường, thị trấn, bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phong trào đã có ảnh hưởng tích cực, khơi dậy không khí thi đua, thực sự đi vào cuộc sống, hợp lòng dân và đã góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội.  Toàn tỉnh có 152.895/269.760 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 56,68%;  929/3.304 bản, tổ dân phố đạt Bản, tổ dân phố văn hoá, đạt 28,12%; 1.921/2.098 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, đạt 91,56%.

Hoạt động của BCĐ công tác gia đình tuy mới, còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế tổ chức, kinh phí hoạt động nhưng đã đi vào ổn định, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 có những thành tích đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân đối với nhiệm vụ, công tác gia đình. Thực hiện tốt công tác xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Từng bước tháo gỡ khó khăn, hình thành đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại cơ sở; Tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở và cán bộ thực hiện công tác gia đình tại xã, phường thị trấn.... toàn tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình phòng, chống bạo lực bạo gia đình với 225 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 170 nhóm phòng chống bạo lực gia đình.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể điển hình tiên tiến trong công tác triển khai thực hiện phong trào năm 2016; biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016./.

                                                                                                  Quàng Liên

 


0.97158 sec| 1424.016 kb