Thư viện

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

Website:  http://thuviensonla.com.vn/

Địa chỉ : Thư viện tỉnh Sơn La - Tổ 8 - Phường Tô Hiệu - Thành Phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

Điện thoại : 022.3852044 - 022.3859418

Email : thuvientinhsonla@yahoo.com


 

TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập: Năm 1956; Vốn sách khi thành lập: 1000 bản; Số lượng cán bộ ban đầu: 1 cán bộ;

Tên gọi chính thức ban đầu: Thư viện Khu tự trị Thái – Mèo.

Năm 1959 đổi tên: Thư viện Khu tự trị Tây Bắc.

Năm 1963 đổi tên: Thư viện tỉnh Sơn La.

Năm 1990 đổi tên: Thư viện Khoa học – Tổng hợp tỉnh Sơn La.

 Năm 2007 đổi lại tên: Thư viện tỉnh Sơn La.

Trải qua hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay vốn tài liệu của Thư viện đã có trên 230.000 đơn vị tài liệu; Biên chế được giao 28 người; biên chế hiện có 27 người. Tổ chức bộ máy của thư viện có Ban Giám đốc và 05 phòng chức năng.

Vốn tài liệu của Thư viện có đầy đủ các môn loại tri thức: Triết học, tâm lý học, tôn giáo, pháp luật, khoa học tự nhiên, xã hội, nghiên cứu văn học... thường xuyên phục vụ bạn đọc trên 200 loại báo và tạp chí được xuất bản trong nước. Kho tài liệu Địa chí của Thư viện đã lưu giữ trên 1.500 cuốn sách cổ chép tay của dân tộc Thái; đây là vốn tài liệu đặc biệt quý hiếm trong kho tàng di sản văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Từ năm 1998 thư viện đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng Internet đường truyền cáp quang. Năm 2009 thư viện đã sử dụng phần mềm Thư viện điện tử: LIBOL6.0 và Thư viện số LIBOLdighital.

Hệ thống thư viện công cộng của toàn tỉnh đã được xây dựng và từng bước phát triển. Hiện nay có 11/12 huyện, thành phố trong tỉnh có Thư viện. Toàn tỉnh đã xây dựng và hình thành mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở tại các xã, phường, các trường học, trong lực lượng vũ trang và nhiều chi nhánh, trạm sách của thư viện.

Chi bộ Thư viện tỉnh có 18 đảng viên; Tổ chức Công đoàn cơ sở có: 27 đoàn viên; Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thư viện tỉnh có 16 đoàn viên.

Trong quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp, Thư viện tỉnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng. Chỉ tính từ giai đoạn đổi mới (1986) đến nay, tập thể  Cán bộ viên chức Thư viện tỉnh Sơn La đã được tặng thưởng: 43 Bằng khen của các ngành, các cấp. 05 lần (1996, 1997, 2005, 2006, 2013) được UBND tỉnh Sơn La tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 03 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2005 được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA

 

Thư viện tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La và nói về địa phương Sơn La, các tài liệu trong nước và của nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La về: Chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Thư viện tỉnh Sơn La có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Thư viện; Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi, cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, cho mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm Địa lý tự nhiên, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La và các đối tượng phục vụ của Thư viện, cụ thể:

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các loại hình tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La, viết về địa phương Sơn La, các xuất bản phẩm trong nước và của nước ngoài.

- Thực hiện nhiệm vụ mua: Sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác từ các nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho Thư viện.

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có ấn phẩm xuất bản chuyển giao; Các bản sao luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học và các Trung tâm giáo dục – đào tạo  đóng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị và bộ phận tài liệu bằng tiếng các dân tộc của tỉnh Sơn La.

Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng liên thông giữa Thư viện tỉnh Sơn La với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng các hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu của thư viện đến mọi người; Đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La; Xây dựng phong trào đọc sách, báo và văn hóa đọc trong nhân dân các dân tộc ở tỉnh Sơn La.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, cung cấp thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở tỉnh Sơn La; Tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc.

7. Xây dựng, tổ chức và duy trì các hoạt động Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La.

8. Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức hoạt động thư viện; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; Tổ chức luân chuyển sách, báo, tạp chí và các loại hình tài liệu khác; Chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các Thư viện khác trong tỉnh Sơn La.

9. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ: Tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Thư viện Quốc gia Việt Nam.

11. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo sự phân cấp của tỉnh Sơn La.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La giao.

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC: NGUYỄN QUỐC VINH
 Cử nhân Thông tin – Thư viện; Cử nhân Kinh tế - chính trị
Ngạch: Chuyên viên chính; Mã ngạch: 01.002
Điện thoại: 022.3850534; DĐ: 0912456263
 Email: vinhthuviensonla@gmail.com

               

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:

- Phụ trách chung đơn vị.

- Là chủ tài khoản của đơn vị.

- Soạn thảo, duyệt, ký các văn bản, giấy tờ của đơn vị.

- Tổ chức, chỉ đạo, chủ trì: Sơ kết, tổng kết, giao ban, hội thảo… Thư viện tỉnh.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng chức năng của Thư viện tỉnh thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; các quy định của pháp luật và Nhà nước trong hoạt động Thư viện.

- Là Chủ tịch Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng Tuyển dụng viên chức, Hội đồng Thẩm định giá, Hội đồng Tinh giản biên chế, Hội đồng Khoa học sáng kiến; Trưởng ban Chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trưởng ban 03, Trưởng ban Khuyến học, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của đơn vị.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa các văn bản quản lý nhà nước về công tác thư viện trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt ban hành để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La ra các các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thư viện để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giao.
- Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác:
+ Quy hoạch, kế hoạch (ngắn hạn, dài hạn) của đơn vị.

+ Tổ chức, bộ máy biên chế cán bộ.

+ Kế toán, tài chính, quản lý tài sản công.

+ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

+ Tổng hợp, thống kê, báo cáo.

+ Văn thư, lưu trữ quản lý hồ sơ …

+ Xây dựng, bổ sung vốn tài liệu của Thư viện tỉnh.

+ Quản lý lao động, thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương của cán bộ viên chức và người lao động; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các cá nhân CBVC trong đơn vị.


 

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÒ THỊ THUẬN
Cử nhân Thông tin – Thư viện; Cao cấp Lý luận chính trị
Ngạch: Thư viện viên chính; Mã ngạch: 17.169
ĐT: 022.3852044; DĐ: 0912748477
Email: lothuantvsl@gmail.com

 

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:

- Là chủ tài khoản thứ hai của đơn vị.

- Soạn thảo, duyệt, ký các văn bản, giấy tờ của đơn vị; Tổ chức, chỉ đạo ch? trỡ công tác: Sơ kết, tổng kết, giao ban, hội thảo của đơn vị (khi Giám đốc ủy quyền).

- Tham gia các hội đồng, các ban của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

- Giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác:

+ Kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả, công việc của các cá nhân CBVC thuộc Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu và Phòng Địa chí.

+ Huấn luyện dân quân tự vệ; Phòng cháy chữa cháy; Bảo vệ an toàn an ninh trật tự cơ quan.
+ Chỉ đạo áp dụng thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy định nghiệp vụ của công tác xử lý kỹ thuật về vốn tài liệu của Thư viện tỉnh.

+ Các công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực xử lý kỹ thuật tài liệu; Chỉnh lý và thanh lọc vốn tài liệu cña đơn vị.

+ Các công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực địa chí.

+ Tổ chức lưu giữ, quản lý, xây dựng và khai thác phục vụ vốn tài liệu kho Địa chí của Thư viện tỉnh.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: HỒ THỊ DUNG
Cử nhân Thông tin – Thư viện; Trung cấp Lý luận chính trị
Ngạch: Thư viện viên chính; Mã ngạch: 17.169
ĐT: 022.3859 418; DĐ: 0989 509 264
Email: dhktvt@gmail.com


CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:

- Là chủ tài khoản thứ hai của đơn vị.

- Soạn thảo, duyệt, ký các văn bản, giấy tờ của đơn vị. Tổ chức, chỉ đạo chủ trì công tác: Sơ kết, tổng kết, giao ban, hội thảo của đơn vị (khi Giám đốc ủy quyền).

- Tham gia các hội đồng, các ban của đơn vị; Theo dõi, chỉ đạo công tác: Văn nghệ, Thể dục – Thể thao; Xây dựng cơ quan văn hóa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

- Giúp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc v? theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực công tác:

+ Kiểm tra, đôn đốc, giám sát nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc của các cá nhân CBVC thuộc Phòng Thông tin – Thư mục và Phòng Phục vụ - Xây dựng phong trào.
+ Tổ chức lưu giữ, quản lý và bảo quản vốn tài liệu, hệ thống mục lục cña các cơ cấu kho thuộc Phòng Phục vụ và Xây dựng phong trào; Phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện; Luân chuyển sách báo.

+ Thanh tra hoạt động thư viện; Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; Bồi dưỡng tập huấn; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phong trào đọc trong hệ thống Thư viện huyện, thành phố và các thư viện, tủ sách cơ sở trong và ngoài ngành thư viện công cộng ở tỉnh.

+ Chỉ đạo áp dông các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy định về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tin học của Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện công cộng ở cơ sở; Công tác xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu và nguồn lực thông tin của Thư viện tỉnh; Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La.
+ Theo dõi, chỉ đạo biên soạn, in, phát hành: Thông tin; Thư mục; Điểm báo; Tài liệu truyền thông. /.

 

 

 

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Biên chế: Được giao 04 người; hiện có 04 người
Điện thoại liên hệ: 022.3852044

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Thường xuyên tiến hành thu, nộp và quản lý nguồn thu từ các dịch vụ của Thư viện tỉnh theo quy định.

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của thư viện.
- Làm các công tác tài chính, kế toán, thu, chi thường xuyên của Thư viện.
- Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu các mặt hoạt động của Thư viện tỉnh.

- Đảm nhiệm công tác Văn thư - Đánh máy, sao chụp các văn bản, giấy tờ của đơn vị.
- Triển khai các công việc sự vụ; Hành chính, quản trị; Giao dịch, tiếp khách đến quan hệ, công tác với Thư viện tỉnh.

- Đảm nhiệm các công việc: Tạp vụ; Bảo vệ; Thủ kho; Thủ quỹ của Thư viện.

- Sản xuất, cung ứng: Vật tư, tài liệu, sổ sách, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ ngành Thư viện cho Thư viện tỉnh và mạng lưới Thư viện trong toàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

 
 

PHÒNG BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU
Biên chế: Được giao 06 người; Hiện có: 06 người
Điện thoại liên hệ: 022.3852044
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Lựa chọn, phân tích, xây dựng và bổ sung vốn tài liệu cho Thư viện tỉnh.
- Lựa chọn, hướng dẫn và bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống các Thư viện - Tủ sách công cộng trong toàn tỉnh.

- Nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất danh mục các loại sách, báo, tạp chí và các vật mang tin khác trước khi mua từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho Thư viện trình lãnh đạo Thư viện tỉnh phê duyệt.

- Tiếp nhận, lựa chọn các loại hình xuất bản phẩm như: Biếu tặng, tài trợ, trao đổi và các hình thức khác để gia tăng vốn tài liệu.

- Tổ chức trao đổi, liên thông vốn tài liệu giữa Thư viện tỉnh Sơn La với Thư viện Quốc gia Việt Nam và các Thư viện tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc. 

- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện tỉnh.

- Thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu mới được bổ sung và phân bổ cho hệ thống các Thư viện công cộng huyện, thị và cơ sở trong toàn tỉnh.

- Chỉnh lý hệ thống cơ cấu các kho tài liệu và các hệ thống tra cứu mục lục của Thư viện tỉnh.
- Rà soát, thanh lọc và thanh lý ra khỏi hệ thống các cơ cấu kho của Thư viện tỉnh các loại tài liệu đã mất thời gian tính hoặc bị mục nát, mối mọt.

- Chuyển dạng tài liệu; Tu sửa, phục chế các tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng và các nguyên nhân khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

 
 
 

PHÒNG THÔNG TIN – THƯ MỤC
Biên chế: Được giao 07 người; hiện có 07 người
Điện thoại liên hệ: 022.3859418
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm: “Thông tin Khoa học chuyên đề”.

- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Điểm báo”.

- Lựa chọn nguồn và nội dung thông tin để biên soạn, in và phát hành trong toàn tỉnh sản phẩm thông tin: “Tài liệu truyền thông”.

- Biên soạn - in và phát hành trong hệ thống các Thư viện - Tủ sách và bạn đọc của toàn tỉnh các loại hình Thư mục: Thư mục sách mới; Thư mục các bài trích báo - tạp chí; Thư mục tổng quát; Thư mục chuyên đề; Thư mục địa chí…

- Khai thác, chọn lựa các thông tin và tiềm lực thông tin cho Thư viện tỉnh thông qua mạng diện rộng của ngành Thư viện (mạng LAN), mạng Intenet.

- Tổ chức các hoạt động của Trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Sơn La.

- Hướng dẫn tra cứu; Giải đáp và trả lời thông tin được lưu giữ trong vốn tài liệu hiện có của Thư viện tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện thông qua các hình thức: Nói chuyện chuyên đề; Giới thiệu sách mới; Giới thiệu sách trên Đài Truyền hình và sóng Đài Phát thanh của tỉnh và trên báo, tạp chí của địa phương; Tổ chức tọa đàm bạn đọc; Sinh hoạt câu lạc bộ bạn đọc; Hội thảo chuyên đề; Hội nghị bạn đọc.

- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn và định hướng nhu cầu đọc cho bạn đọc của Thư viện tỉnh và các đối tượng bạn đọc thuộc hệ thống các Thư viện - Tủ sách công cộng toàn tỉnh.
- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của Thư viện tỉnh như: Tạo lập các loại cơ sở dữ liệu về vốn tài liệu của Thư viện tỉnh; Cập nhật - thống kê tình hình và chất lượng sử dụng tài liệu của bạn đọc thư viện; In “ Phích” cho mỗi đơn vị tài liệu; Quản lý tài liệu và bạn đọc; Phân tích đánh giá tình hình và chất lượng bạn đọc; Theo dõi công tác bổ xung vốn tài liệu.
- Phát huy, khai thác và phổ biến tiềm năng thông tin từ mạng diện rộng của ngành thư viện công cộng toàn quốc và mạng Intener.

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng: Mạng, hệ thống máy tính và các trang thiết bị điện tử  khác của Thư viện tỉnh; Hệ thống máy tính của các Thư viện huyện, thành phố trong tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

  
              

PHÒNG PHỤC VỤ VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO
Biên chế: Được giao 07 người; hiện có 07 người
Điện thoại liên hệ: 022.3852044
 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Hướng dẫn, tổ chức đăng ký, cấp mới và đổi thẻ thường xuyên của Thư viện cho bạn đọc.

- Xử lý, giải quyết đền bù việc bạn đọc làm hư hỏng, mất mát tài liệu của Thư viện.
- Định kỳ tổ chức thông báo gián tiếp và trực tiếp đến nơi cư trú hoặc công tác của bạn đọc để đòi tài liệu bạn đọc mượn quá hạn hoặc không trả tài liệu cho thư viện.
- Cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu dùng tin của các tổ chức và cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu hiện có trong hoặc ngoài Thư viện tỉnh.
- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho + Phòng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh đó là:
+ Kho phòng Đọc tổng hợp.

+ Kho phòng Mượn tổng hợp.

+ Kho phòng Báo - Tạp chí.

+ Kho phòng Tài liệu Thiếu nhi.

+ Kho phòng Tài liệu Ngoại văn.

+ Kho phòng Đa phương tiện.

+ Kho phòng Đọc tài liệu hạn chế.

+ Kho phòng Đọc tài liệu đặc biệt dành cho người bị khiếm thính, khiếm thị.

+ Tổng kho.

+ Kho Luân chuyển.

- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo toàn bộ các mặt hoạt động của: Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh thư viện của Thư viện tỉnh.

- Quản lý và tổ chức luân chuyển vốn tài liệu của Thư viện tỉnh đến tất cả các Điểm sách, Trạm sách, Chi nhánh thư viện của Thư viện tỉnh.

- Tổ chức luân chuyển thường xuyên vốn tài liệu từ Thư viện tỉnh đến các Thư viện huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

- Chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho toàn mạng lưới Thư viện

- Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.

- Tham gia xây dựng và thành lập mới các Thư viện, Phòng đọc sách - Tủ sách ở các huyện, thành phố và ở cơ sở trong toàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở. trong toàn tỉnh Phối hợp, tham gia với các cơ quan chức năng thanh tra các hoạt động thư viện trong toàn tỉnh.

- Tham gia phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị chủ quản trong các công việc: Xây dựng, duy trì, tổ chức hoạt động của hệ thống: Điểm Bưu điện văn hóa xã; Tủ sách Pháp luật xã, phường; Tủ sách Khuyến nông xã, phường; Tủ sách Đồn Biên phòng trong toàn tỉnh. 

- Tổ chức hướng dẫn và mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện trong toàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.

 
  

PHÒNG ĐỊA CHÍ
Biên chế: Được giao 04 người; hiện có: 04 người
Điện thoại liên hệ: 022.3852044

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Phối hợp với Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu để lựa chọn, phân tích, xây dựng và bổ sung vốn tài liệu địa chí cho Thư viện tỉnh.

- Thu thập các loại hình tài liệu được xuất bản tại tỉnh Sơn La và viết về địa phương Sơn La thông qua các hình thức: Điền dã sưu tầm; Mua; nhận lưu chiểu; nhận tặng biếu…

- Phối hợp với Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu để thực hiện xử lý hoàn thiện các chu trình kỹ thuật nghiệp vụ ban đầu cho vốn tài liệu địa chí được bổ sung vào Thư viện tỉnh.
- Tổ chức biên soạn, cung cấp các sản phẩm về loại hình thư mục địa chí của Thư viện tỉnh.

- Tham gia các hoạt động xây dựng, biên soạn, khai thác, phổ biến và phát huy các công trình, sản phẩm thư mục về địa chí và Dư địa chí của của tỉnh Sơn La.

- Trực tiếp quản lý các kho tài liệu và tổ chức phục vụ các đối tượng bạn đọc thông qua các cơ cấu kho

+ Phòng tài liệu địa chí, địa phương chí của Thư viện tỉnh đó là:

+ Kho phòng đọc tài liệu Địa chí.

+ Kho phòng đọc tài liệu tiếng và chữ dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La.

- Cung cấp, đáp ứng các yêu cầu dùng tin của các tổ chức, cá nhân về sử dụng, khai thác vốn tài liệu địa chí có trong Thư viện tỉnh cho mục đích phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Sơn La.

- Bảo tồn, lưu trữ, khai thác và phát huy di sản sách chữ Thái cổ, sách chữ Dao cổ của tỉnh Sơn La.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Thư viện tỉnh phân công.


HỆ THỐNG THƯ VIỆN HUYỆN

 

1. Thư viện huyện Quỳnh Nhai

Thành lập: Năm 1993 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ: Huyện lỵ Phiêng Lanh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1993

Cán bộ phụ trách thư viện: Đỗ Thị Yến; Điện thoại: 01254572149

Trình độ chuyên môn: Đại học Thông tin - Thư viện.

Vốn tài liệu: 6.727 bản; Báo – Tạp chí: 13 loại

Số thẻ bạn đọc năm 2011: 212 thẻ

Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 4.500 lượt

Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 13.680 lượt.

 

2. Thư viện huyện Sốp Cộp

Thành lập: Năm 2004 Cán bộ: 1 người

Địa chỉ:  Huyện lỵ Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 2004

Cán bộ phụ trách thư viện: Quàng Thị Hoài; Điện thoại: 01696530197

Trình độ chuyện môn: Trung cấp Thông tin - Thư viện

Vốn tài liệu: 3.994 bản; Báo – Tạp chí: 7 loại  

Số thẻ bạn đọc năm 2011: 140 thẻ

Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 2.530 lượt.

 

3. Thư viện huyện Sông Mã

Thành lập: Năm 1986 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ:  Tổ 8, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1986
Cán bộ phụ trách thư viện: Phùng Thị Thơm; Điện thoại: 0973088783
Trình độ chuyện môn: Trung cấp Thông tin - Thư viện

Số lượng bản sách: 5.210 bản  
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 93 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 4.030 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 6.432 lượt

 

4. Thư viện huyện Phù Yên

Thành lập: Năm 1980 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3763823

Năm thành lập: 1980
Cán bộ phụ trách thư viện: Đồng Thị Nhung; Điện thoại: 0987384758
Trình độ chuyện môn: Đại học Thông tin - Thư viện.

Vốn tài liệu: 8.145 bản; Báo – Tạp chí: 12 loại.  
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 385 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 4.900 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 16.840 lượt.

 

5. Thư viện huyện Bắc Yên

Thành lập: Năm 1986 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1986.
Cán bộ phụ trách thư viện: Đinh Văn Út; Điện thoại: 0972694167
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Văn hóa

Vốn tài liệu: 5.682 bản sách; Báo – Tạp chí: 7 loại
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 155 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 520 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 929 lượt

 

6. Thư viện huyện Yên Châu

Thành lập: Năm 1979 Cán bộ phụ trách: 01 người

Địa chỉ:  Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1979

Cán bộ phụ trách thư viện: Vì Thị Uốn; Điện thoại: 01656232364
Trình độ chuyện môn: Cao đẳng Thông tin - Thư viện
Vốn tài liệu: 8.197 bản; Báo – Tạp chí: 8 loại.

 

7. Thư viện huyện Mai Sơn

Thành lập: Năm 1976 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1976.
Cán bộ phụ trách thư viện: Đặng Thị Hoa; Điện thoại: 0976117568
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện

Số lượng bản sách: 10.359 bản; Báo – Tạp chí: 32 loại  
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 237 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 5.852 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 12.359 lượt.

 

8. Thư viện huyện Mộc Châu

Thành lập: Năm 1981 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1981
Cán bộ phụ trách thư viện: Nguyễn Trọng Kim; Điện thoại: 0979118960
Trình độ chuyên môn: Đại học Bảo tàng
Vốn tài liệu: 38.389 bản; Báo – Tạp chí: 20 loại  
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 290 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 3.524 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 21.075 lượt

 

9. Thư viện huyện Mường La

Thành lập: Năm 1986 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ:  Tiểu khu 1, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3830768

Năm thành lập: 1986
Cán bộ phụ trách thư viện: Nguyễn Thị Thoa; Điện thoại: 0982548755
Trình độ chuyên môn: Đại học Thông tin - Thư viện
Số lượng bản sách: 16.380 bản; Báo – Tạp chí: 18 loại  
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 400 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 11.500 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 24.000 lượt.

 

10. Thư viện huyện Thuận Châu

Thành lập: Năm 1978 Cán bộ: 01 người

Địa chỉ:  Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Năm thành lập: 1978
Cán bộ phụ trách thư viện: Quàng Thị Toán; Điện thoại: 01673395003
Trình độ chuyện môn: Trung cấp Thông tin - Thư viện
Vốn tài liệu: 4.600 bản; Báo – Tạp chí: 9 loại   
Số thẻ bạn đọc năm 2011: 17 thẻ
Lượt bạn đọc đến thư viện năm 2011: 3.050 lượt
Lượt tài liệu luân chuyển năm 2011: 4.780 lượt.

1.55080 sec| 1553.266 kb