Văn bản chỉ đạo

THÔNG TƯ 61/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH copy

21/12/2018
Ngày 26/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
Chi tiết

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công an tỉnh Sơn La

31/08/2015
Thực hiện Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và Bộ Công an. Ngày 21 tháng 8 năm 2015 tại trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp và Công an tỉnh...
Chi tiết

Luật Bóng đá 5 người

12/07/2015
Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TT.II ngày 13 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT về việc Ban hành Luật Bóng đá 5 người.
Chi tiết
1.05097 sec| 1372.813 kb