Văn bản chỉ đạo

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

03/08/2015
Chỉ thị số 14 ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch
Chi tiết

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Sơn La

27/07/2015
Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/07/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Sơn La.
Chi tiết

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23/07/2015
Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chi tiết

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92 NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới

23/07/2015
Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
Chi tiết
0.96175 sec| 1385.219 kb