Tổ chức Pháp chế

Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2015

29/05/2015
Số: 284/KH-VHTTDL ngày 16 tháng 03 năm 2015
Chi tiết

Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2015

29/05/2015
Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-VHTT&DL ngày 10/01/2015 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
Chi tiết
1.11459 sec| 1368.961 kb