Thanh Tra

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu

09/10/2018
Thực hiện quyết định 243/QĐ-SVHTT&DL, ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu.
Chi tiết

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mường La

09/10/2018
Thực hiện quyết định số 183/QĐ-SVHTT&DL, ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mường La.
Chi tiết

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

09/10/2018
Thực hiện quyết định số 150/QĐ-SVHTT&DL, ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
Chi tiết

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Thuận Châu

09/10/2018
Thực hiện quyết định số 129/QĐ-SVHTT&DL, ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Thuận Châu.
Chi tiết

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Yên Châu

09/10/2018
Thực hiện quyết định số 92/QĐ-SVHTT&DL ngày 27/3/2018 v/v kiểm tra chuyên ngành kinh doanh dịch vụ VH,TT&DL trên địa bàn huyện Yên Châu.
Chi tiết

Kiểm tra chuyên ngành về kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn huyện Mai Sơn

09/10/2018
Thực hiện quyết định số 92/QĐ-SVHTT&DL ngày 27/3/2018 v/v kiểm tra chuyên ngành kinh doanh dịch vụ VH,TT&DL trên địa bàn huyện Mai Sơn.
Chi tiết
1.04674 sec| 1384.586 kb