Phòng chống bạo lực gia đình

Tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”

12/01/2018
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2017.
Chi tiết

Ghi nhận từ Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016

15/12/2016
Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tích cực góp phần xây...
Chi tiết

Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

24/11/2016
Thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới” được sử dụng để phân biệt bạo lực thông thường với bạo lực nhằm vào các cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở sự phân cấp quyền lực do những khác biệt giới gây nên và ngoài phụ nữ thì...
Chi tiết

Tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình năm 2015

21/09/2015
Thực hiện kế hoạch số 1266/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát địa điểm xây dựng mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình năm 2015. Từ ngày 06/9 đến 17/9/2015, Sở Văn hóa, Thể thao...
Chi tiết
1.04269 sec| 1382.273 kb