Nghiệp vụ tổng hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thăm và làm việc tại xã Bó Sinh, huyện Sông Mã

01/02/2018
Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, công ty giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chi tiết

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/01/2018
Ngày 24/01/2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chi tiết

Tài liệu quán triệt, phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

24/01/2018
Ngày 15.11.2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và...
Chi tiết

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

16/01/2018
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 09/01/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội...
Chi tiết
0.92993 sec| 1381.695 kb