Nghiệp vụ tổng hợp

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/01/2018
Ngày 24/01/2017, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chi tiết

Tài liệu quán triệt, phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

24/01/2018
Ngày 15.11.2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và...
Chi tiết

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

16/01/2018
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 09/01/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội...
Chi tiết

Triển khai Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

16/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đặng Văn Hùng – Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị có các...
Chi tiết

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 và 2018

16/01/2018
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa đã mang lại nhiều hiệu quả xã hội và kinh tế. Cụ thể là:
Chi tiết

Dự án đầu tư xe ô tô chiếu phim lưu động và thiết bị chiếu phim.

16/01/2018
Quyết định số 586/QĐ – TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu,...
Chi tiết
1.06196 sec| 1384.992 kb