Nghiệp vụ tổng hợp

Triển khai Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

16/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đặng Văn Hùng – Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị có các...
Chi tiết

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 và 2018

16/01/2018
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa đã mang lại nhiều hiệu quả xã hội và kinh tế. Cụ thể là:
Chi tiết

Dự án đầu tư xe ô tô chiếu phim lưu động và thiết bị chiếu phim.

16/01/2018
Quyết định số 586/QĐ – TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu,...
Chi tiết

Tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La

05/01/2018
Nhằm lựa chọn được cán bộ có đức, có tài, gắn trách nhiệm để công chức, viên chức phát huy hết khả năng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Sau khi thông báo về chủ trương, điều...
Chi tiết

Chi bộ cơ quan Sở văn hóa, thể thao và du lịch: Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ vững danh hiệu TSVM

23/08/2017
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn bám sát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với từng cấp ủy viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập...
Chi tiết

Một số nôi dung về công khai ngân sách Nhà nước đối với đơn vị dự toán

21/08/2017
Thực hiện Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 2501/STC-QLNS ngày 13/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức...
Chi tiết
0.91840 sec| 1384.086 kb