Kế hoạch - Tài chính

Bàn giao thiết bị hỗ trợ bản Sổm Pói xã Mường Và huyện Sốp Cộp năm 2015

30/06/2015
Trong những năm qua ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đầu tư các thiết chế văn hóa, hỗ trợ thiết bị hoạt động, phục dựng lễ hội, xây dựng đời...
Chi tiết

MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

05/06/2015
Lập – Điều hành – Quyết toán ngân sách Nhà nước
Chi tiết

Một số vấn đề cơ bản trong công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động văn hoá, thể thao ở cơ sở

28/05/2015
Hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch là hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch chính vì vậy cũng hết sức phức tạp và cần thiết để tạo nên sự thành công trong tổ chức thực...
Chi tiết

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp VHTT&DL và dự toán ngân sách năm 2016

28/05/2015
Công văn số: 663/SVHTT&DL-KHTC ngày 28/5/2015 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp VHTT&DL và dự toán ngân sách năm 2016
Chi tiết
1.02593 sec| 1379.914 kb