Kế hoạch - Tài chính

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016 -2020

12/04/2016
Trong những năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Sơn La về đầu tư các thiết chế văn hóa tại tỉnh. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu...
Chi tiết

Một số ý kiến đề xuất biện pháp thực hành tiết kiệm năm 2016

26/01/2016
Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, công chức của Cơ quan Sở.
Chi tiết

Chương trình công tác trọng tâm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016

11/01/2016
Ngay từ những ngày đầu năm, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016 các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quyết định giao chỉ tiêu...
Chi tiết

Bàn giao thiết bị Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa năm 2015

02/12/2015
Ngày 30/11/2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức bàn giao thiết bị chương trình MTQG về văn hóa năm 2015 cho 03 đơn vị được thụ hưởng đó là bản Ái, bản Có và Tiêu khu II thuộc xã Chiềng Xôm, thành...
Chi tiết

Bàn giao Nhà văn hóa bản Lóng Khướng xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

19/10/2015
Bản Lóng Khướng xã Mường Lựm huyện Yên Châu là bản tái định cư tại chỗ. Trước đây bản đã có Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tháng 10 năm 2007, Nhà văn hóa của bản...
Chi tiết

Bàn giao thiết bị CTMTQG về Văn hóa năm 2015

20/07/2015
Ngày 10/7/2015, Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La, tổ chức bàn giao thiết bị hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí trẻ em cho Trung tâm VHTT huyện Mai Sơn, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG về Văn hóa năm 2015.
Chi tiết
0.94475 sec| 1383.633 kb