Kế hoạch - Tài chính

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ

14/04/2017
Thời gian qua, qua công tác kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thấy rằng: Các chi bộ thuộc Đảng bộ đã thi hành tốt Điều lệ Đảng trên mọi nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, vẫn còn...
Chi tiết

Tham luận tại Hội thảo khoa học “ Tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp Sơn La”

23/03/2017
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luật số 36/2009//QH12 ngày 01/01/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Trong lĩnh vực Văn hóa nói chung, Luật sở hữu trí tuệ với một số...
Chi tiết

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2017

19/07/2016
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Công văn số 759/KHĐT – TH ngày 12/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn...
Chi tiết
1.03617 sec| 1385.195 kb