Giáo dục gia đình

Tổng kết 03 năm xây dựng mô hình sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại 40 bản của 5 xã, huyện Bắc Yên

19/11/2015
Thực hiện Kế hoạch 1438/KH-SVHTTDL ngày 12/10/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La về việc hỗ trợ triển khai xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới tại huyện Bắc Yên. Ngày 10/11/2015, tại Nhà văn hóa xã...
Chi tiết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28 -6-2015

24/06/2015
Thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt...
Chi tiết
1.03843 sec| 1371.633 kb