Gia đình

Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

24/11/2016
Thuật ngữ “bạo lực trên cơ sở giới” được sử dụng để phân biệt bạo lực thông thường với bạo lực nhằm vào các cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở sự phân cấp quyền lực do những khác biệt giới gây nên và ngoài phụ nữ thì...
Chi tiết

Hội thảo khoa học xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực vùng núi phía Bắc

19/10/2016
Ngày 7/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực vùng núi phía Bắc.
Chi tiết

Sơn La tổ chức Hội thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình lần thứ II

05/10/2016
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tích cực góp phần xây dựng gia...
Chi tiết

TỔ CHỨC LỄ RA MẮT CLB GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NHÓM PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

10/08/2016
Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Sông Mã, Bắc Yên, Phù Yên, Thành phố Sơn La và UBND các xã xây dựng mô hình điểm can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình năm 2016...
Chi tiết

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2016

10/08/2016
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức văn hóa cấp xã, vừa qua Sở VHTT&DL tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 140 cán bộ thực hiện công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình;...
Chi tiết

NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA

26/07/2016
Thực hiện Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Với mục đích từng bước thực hiện mục tiêu: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ...
Chi tiết
0.99686 sec| 1384.086 kb