Chính sách pháp luật

Hội nghị tư vấn xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên công tác gia đình

29/03/2017
Ngày 28/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ trì Hội nghị tư vấn xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản,...
Chi tiết

5 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI TỈNH SƠN LA

16/06/2016
Trong những năm qua công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình được nâng lên; Thông...
Chi tiết
1.05794 sec| 1367.266 kb