Chính sách pháp luật

Hội nghị tư vấn xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên công tác gia đình

29/03/2017 , 08:37
Ngày 28/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ trì Hội nghị tư vấn xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

http://baosonla.org.vn/Uploads/Images2017/IMG_7374.jpg
Hội nghị tư vấn xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên công tác gia đình.

Hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo đề cương Nghị quyết; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất 2 giải pháp: Giải pháp 1, trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy mô về số hộ dân tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố (số hộ nhiều hơn thì được hưởng mức phụ cấp cao hơn): cộng tác viên tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố có trên 150 hộ, hệ số 0,25 mức lương cơ sở/người/tháng; cộng tác viên tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố có trên 100 hộ đến 150 hộ, hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng; cộng tác viên tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố có trên 50 hộ đến 100 hộ, hệ số 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng; cộng tác viên tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố có dưới 50 hộ, hệ số 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng. Giải pháp 2, trình HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo định mức chung, không phân chia theo quy mô số hộ có trong các bản; quy định chung: hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến về phạm vi đối tượng điều chỉnh, mức phụ cấp, phạm vi áp dụng; đề nghị bổ sung thêm vào Tờ trình một số Luật như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình; có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cộng tác viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn xa trung tâm; cân đối ngân sách địa phương để thực hiện; có phiếu khảo sát đối tượng cộng tác viên về việc điều chỉnh mức phụ cấp...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở các ý kiến thảo luận sẽ bổ sung, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, để UBND tỉnh trình Kỳ họp lần thứ IV, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

Theo Báo Sơn La


1.03882 sec| 1412.883 kb