Hội Nghị trao đổi định hướng phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030, du lịch Sơn La thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 14/9/2021 tại huyện Quỳnh Nhai, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trao đổi định hướng phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai, giai đoạn 2021-2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Thu, Bí thư Huyện ủy huyện Quỳnh Nhai cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND huyện Quỳnh Nhai; Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi định hướng phát triển du lịch

 huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025

Tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban nhân huyện Quỳnh Nhai thống nhất chủ trương, ký kết biên bản ghi nhớ, cam kết cùng đồng hành, chia sẻ trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai với 4 nhiệm vụ trong tâm: Xây dựng Đề án định hướng phát triển vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La thành khu Du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030; Xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai thành khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao chất lượng “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai” thành sản phẩm Du lịch có chất lượng cao để thu hút khách du lịch đến với Quỳnh Nhai; Xây dựng phát triển mô hình Du lịch Nông nghiệp - Nông thôn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có thương hiệu để hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng dịch vụ của du lịch Quỳnh Nhai trên bản đồ Du lịch tỉnh Sơn La và khu vực Tây bắc trong thời gian tới./.

Tác giả:Nguyễn Thị Diệp Anh - Phòng Quản lý Du lịch